Meer weten

Vergoeding basispakket zorgverzekering, de diëtist wordt weer voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Houdt u hierbij rekening met uw jaarlijks eigen risico.

Een aantal zorgverzekeraars vergoeden extra uren dieetadvies vanuit de aanvullende verzekering. Zo vergoedt CZ bij alle aanvullende verzekeringen nog minimaal 2 uur bovenop de 3 uur van het basispakket.

Hoeveel behandeltijd u in totaal vergoed krijgt kan ik voor u nakijken.

Tarief: €15,- per behandelkwartier

Hieruit vloeit voort:
1e consult: €60,- tot €90,- (afhankelijk van de tijdsduur)
Vervolgconsult: €30,-
Vervolgconsult kort: €15,-

Indien noodzakelijk bestaat de mogelijkheid voor een huisbezoek.

De behandeltijd bestaat uit directe en indirecte tijd (Directe tijd is  de tijd dat ik u zie. Indirecte tijd is de tijd die ik nodig heb voor administratie, voedingsberekeningen en informeren van de verwijzer).

Er wordt maximaal €180,- verbruikt van uw jaarlijks eigen risico. Na deze 3 uur van uw basispakket gaat uw eventuele aanvullende verzekering in, hiervoor geldt geen eigen risico.

Kinderen hebben geen eigen risico.

De praktijk is aangesloten bij Pozob en Meditta.

PoZoB-300x300     download

 

Indien u diabetes, COPD of vasculair risico management (vrm) patiënt bent, dan kan het zijn dat de kosten voor u vergoed worden vanuit de ketenzorg of een DBC. Dit gaat ook niet van uw eigen risico af.

 

Privacy:
Ik heb als diëtist beroepsgeheim. Alles wat u met mij bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ik heb respect voor u en uw omstandigheden en streef altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen.