Meer weten

Vergoeding basispakket zorgverzekering, de diëtist wordt weer voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering.

Ik heb met alle zorgverzekeraars contracten.
Houd u hierbij rekening met uw jaarlijks eigen risico.

Een aantal zorgverzekeraars vergoeden extra uren dieetadvies vanuit de aanvullende verzekering. Zo vergoedt CZ bij vrijwel alle aanvullende verzekeringen nog minimaal 2 uur bovenop de 3 uur van het basispakket.

Tarieven:

Eerste consult met uitwerktijd €96,-

Vervolgconsult €32,-

Kort vervolgconsult of telefonisch consult €16,-

U kunt desgewenst zonder verwijzing terecht doordat ik geregistreerd sta als ‘direct toegankelijk diëtist’. Ik ben dan wel verplicht eerst een korte DTD- screening te doen om te checken of u zonder verwijzing door mij behandeld kunt worden (dit duurt 10-15 minuten).

Er wordt afhankelijk van uw zorgverzekeraar bij geheel verbruik van uw basisverzekering maximaal €192,- verbruikt van uw jaarlijks eigen risico. Na deze 3 uur van de basisverzekering gaat uw eventuele aanvullende verzekering in, hiervoor geldt geen eigen risico.

Kinderen hebben geen eigen risico.

Indien noodzakelijk bestaat de mogelijkheid voor een huisbezoek.

De praktijk is aangesloten bij Pozob en Meditta.

PoZoB-300x300     download

Indien u diabetes, COPD of vasculair risico management (vrm) patiënt bent, dan kan het zijn dat de kosten voor u vergoed worden vanuit de ketenzorg of een DBC. Dit gaat ook niet van uw eigen risico af.

Privacy:
Ik heb als diëtist beroepsgeheim. Alles wat u met mij bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ik heb respect voor u en uw omstandigheden en streef altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen.