Nu ook in Ittervoort!

| WELKOM BIJ

DIËTIST MET VISIE

Wij zijn er voor al uw vragen die betrekking hebben op voeding bij gezondheid en ziekte. Samen op weg naar vitaliteit!

Voedingspatroon-advies

Analyseren van eetgedrag

Ondersteuning & motivatie

Praktische informatie & tips

Persoonlijk en aanpak op maat

Balans van body & mind

| PROFESSIONALITEIT EN

DESKUNDIGHEID

Onze diëtisten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici als ‘Direct toegankelijk diëtist’ en zijn lid van de Nederlandse vereniging van diëtisten (NVD) of Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN)

Door onze bijscholingen (o.a. post hbo’s) blijven wij up-to-date om u de allerbeste voedingszorg te geven.

Kwaliteitsregister Paramedici

Kwaliteit en de diëtist: het is een doorlopend proces om de kwaliteit te bevorderen en te waarborgen van het handelen van de diëtist. Na het succesvol afronden van de opleiding Voeding en Diëtetiek doen we als paramedisch diëtist werkervaring op. Daarnaast volgen we regelmatig nascholingen, opleidingen en andere deskundigheidsbevorderende activiteiten. We werken hiermee actief aan het verbeteren van de kwaliteit van ons handelen. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een belangrijk middel om die kwaliteit aan te tonen.

Uitleg en nieuwe logo’s NVD en kwaliteitsregister zijn online te vinden.


LID VAN NVD
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten, gevestigd in Houten, is de beroeps- en belangenvereniging van de Nederlandse diëtist. De NVD is in 1941 opgericht en telt momenteel ongeveer 2.600 leden. Van alle werkzame diëtisten is circa 80 procent bij de NVD aangesloten. De NVD stelt zich tot doel om de diëtist te positioneren en te profileren als dé specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid.

De NVD houdt zich onder andere bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door de diëtist, het bevorderen van de deskundigheid van de diëtist, de promotie van het beroep diëtist, het voeren van overleg met derden zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid en patiënten- en consumentenorganisaties en het onderhouden van contacten met de pers en het verstrekken van informatie aan de leden.

LID VAN DCN
Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN) is een landelijk netwerk van vrijgevestigde diëtisten. De coöperatieve organisatievorm biedt de mogelijkheid om overeenkomsten te sluiten met de aangesloten diëtistenpraktijken. Er kunnen vaste afspraken worden gemaakt over kwaliteitseisen aan de beroepsuitoefening en praktijkvoering. DCN denkt hiermee een aantrekkelijke onderhandelingspartner te zijn voor zorgverzekeraars, bedrijfsleven, instanties en overheid.

In Nederland wordt gezondheid beschouwd als een groot goed. Geen enkel onderwerp is zo beladen als gezondheidszorg. DCN diëtisten stellen zich ten doel een bijdrage te leveren aan een goede gezondheidszorg in Nederland door advisering en begeleiding in de voedings-en dieetzorg, met name binnen de eerste lijnsgezondheidszorg.

Kwaliteit
DCN ondersteunt haar leden bij het opzetten van een professionele praktijk, adviseert bij de praktijkvoering en bij kwaliteitsmanagement.  DCN is (mede) organisator van tal van scholingen. Door samenwerking met professionals op alle terreinen van de gezondheidszorg zijn de leden op de hoogte van de nieuwste inzichten en behandelmethodes.  DCN- diëtisten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Er is een eigen kwaliteitsnorm en DCN is aangesloten bij de paramedische klacht- en tuchtcommissie.

Doel
De coöperatie stelt zich ten doel de belangen te behartigen van haar leden zowel op landelijk, regionaal en zo nodig op individueel niveau.

DCN richt zich rechtstreeks op de consument. Om de herkenbaarheid te vergroten is een eigen huisstijl met een eigen logo ontwikkeld. De aangesloten praktijken zijn herkenbaar aan dit logo.

Scroll to Top